Brustem gooit de handdoek

Nadat enkele jaren geleden de openingswedstrijd van het Limburgse wielerseizoen ‘De Beverbeek Classic’ van de wielerkalender verdween, zal er het komende seizoen ook niet meer in Brustem gekoerst worden. De organiserende club wordt misschien nog gered maar de ‘Haspengouwse Dageraad’ voor juniores en ‘De Omloop van Haspengouw’ voor eliten z/c en beloften, twee wedstrijden in lijn, die al jaren tijdens het openingsweekend werden betwist zullen niet meer doorgaan.
Zowel de stopzetting van de Beverbeek Classic als de problemen bij Sport en Steun De Sportvrienden St.-Truiden hebben te maken met ‘accidenten’ tijdens de wedstrijd. In de Beverbeek betrof het een dispuut met een seingever en een autobestuurder. In Brustem gaat het over een schade-eis van een renner die tijdens de wedstrijd, omwille van een verzakking in het wegdek, ten val kwam. Weliswaar en gelukkig zonder lichamelijke letsel. Maar zijn fiets was wel goed voor de schroot. Bij beide clubs voelen de inrichters zich in de steek gelaten door de wielerbond waardoor ze de handdoek gooien.
Voor de mensen van Brustem is het genoeg geweest en dat is te begrijpen. In 2003 verloor tijdens hun wedstrijd Kenny Vanstreels omwille van een hartstilstand het leven. Drie jaar geleden werd in hun wedstrijd Carine Goyvaerts, de vrouw van ex-prof Ludwig Wynants, langs de weg aangereden door een renner en overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.
Het recente feit van de gevallen renner met materiële schade is uiteraard niet in verhouding maar… het is voorzeker de figuurlijke druppel in de boordevolle emmer.
“We voelen ons vooral in de steek gelaten door de wielerbond”, aldus ondervoorzitter Robert Feucht. “Al meteen na de wedstrijd kiest een wedstrijdafgevaardigde partij voor de renner die van ons een schadevergoeding eist terwijl dat ons inziens helemaal niet zijn taak is.  Volgens de te volgen procedure hoort de renner een klacht in te dienen. Dat deed hij niet. Drie maanden later krijgen we toch een schrijven van de verzekeringsmaatschappij dat onze wielerclub aansprakelijk kan gesteld worden voor deze valpartij. We vroegen aan de Limburgse afdeling van Cycling Vlaanderen welk hun standpunt in deze zaak is en kregen pas na aandringen een maand later één zin als antwoord: “Wij als afdeling nemen in deze zaak geen standpunt.” Met de steun van andere regionale afdelingen en personen binnen Cycling Vlaanderen hebben we kunnen verkrijgen dat de verzekering de renner zal vergoeden. Goed nieuws maar het neemt niet weg dat we ons door onze eigen afdeling in de steek gelaten voelen. Vandaar het besluit om er mee te kappen. In een algemene vergadering van de Brustemse wielerclub is nu beslist om te stoppen met het inrichten van deze wielerwedstrijden. Op dit ogenblik stoppen voorzitter Jef Daenen, secretaris Robert Lejeune en ondervoorzitter Robert Feucht al zeker als lid van de wielerclub. Enkele andere leden hebben, samen met de lokaalhouder, het initiatief genomen om eventueel de bestaande VZW over te nemen en mogelijk enkele kleinere wedstrijden te organiseren op het plaatselijk parcours”, besluit Robert Feucht.

Share