Algemene vergadering van Cycling Vlaanderen Limburg

Voor het eerst sinds lang vond de algemene vergadering van Cycling Vlaanderen Limburg niet in Peer maar in de gebouwen van Circuit Zolder plaats. Op de agenda vooral verkiezingen van nieuwe bestuursleden.
Wegens statutaire aanpassingen moesten alle functies van de afdeling opnieuw worden ingevuld. Voor de meeste functies stelde zich maar één persoon kandidaat. Enkel voor de afvaardiging van organiserende clubs en recreaclubs waren er meer kandidaten dan vacante plaatsen en moest er dus een stemming plaatsvinden.
De verdeling van de posten in het bestuur ziet er als volgt uit: Alex Onclin voorzitter, Luc Gerards secretaris, Albert Derwael penningmeester, Pieter Vanschelvergem coördinator weg-piste-veld, Jari Snyers coördinator jeugd, Davy Vandepoel coördinator MTB, Luc Willems coördinator BMX, Kristof Willemen coördinator piste, Luc Veestraeten coördinator recrea. Voor de functie van coördinator vrouwenwielrennen is men nog naar iemand op zoek.
Als werkende leden werden voor de organiserende clubs Marc Mathij en Pieter Vanschelvergem verkozen. Voor de recreaclubs Luc Veestraeten en Linda Schepers. Ronny Peeters en Pierrot Potargant werden niet verkozen maar zullen zetelen als werkend lid bij Belgian Cycling.
Afgevaardigden voor de clubs met renners zijn de komende vier jaar Tom Duchamps, Eddy Mellemans, Eddy Ponet, Benny Schurgers en Ludo Smeyers.